Hammondsport sẽ đưa tất cả học sinh đến trường

Ở hầu hết các khu học chánh đều có yêu cầu đi bộ, nghĩa là nếu bạn sống cách tòa nhà 2-3 dặm, bạn được giáo dục tại chỗ - phương tiện đi lại không được cung cấp bằng xe buýt.

Điều đó có thể thay đổi ở Hammondsport, khi các quan chức của trường nói với Finger Lakes News Radio rằng họ có thể đưa đón tất cả học sinh mà không ảnh hưởng đến ngân sách.


Mùa xuân này, họ sẽ yêu cầu cử tri giảm giới hạn phương tiện đi lại cho tất cả học sinh từ 2 dặm nếu các em là K-8 hoặc 3 dặm cho các lớp 9-12 xuống 0.

Giám đốc Kyle Bower cho biết sẽ không có tác động đến ngân sách, vì vậy sẽ là đôi bên cùng có lợi.
Nhận các tiêu đề mới nhất được gửi đến hộp thư đến của bạn mỗi sáng? Đăng ký Morning Edition của chúng tôi để bắt đầu ngày mới của bạn.
Đề XuấT