Túi giấy chính thức biến mất khỏi các cửa hàng Walmart: Điều gì tiếp theo?

Kỷ nguyên túi giấy đã qua tại các cửa hàng Walmart trên khắp New York.

Quyết định này là một phần trong nỗ lực của công ty nhằm đạt được mục tiêu không rác thải vào năm 2025. Đối tác của Finger Lakes (Billboard)

Giờ đây, khách hàng sẽ được yêu cầu mang theo túi có thể tái sử dụng của mình khi đi mua sắm. Thay đổi này cũng đang có hiệu lực ở một số tiểu bang khác. Nó xuất hiện hơn hai năm sau khi công ty cấm túi nhựa miễn phí trong các cửa hàng ở New York.

Các chuyên gia về tính bền vững cho biết lượng khí thải carbon của túi giấy thực sự đáng kể hơn so với nhựa. Tại sao? Chúng có nhiệm vụ nặng nề hơn và sử dụng nhiều carbon hơn để sản xuất, vận chuyển, vận chuyển và thải bỏ.các trang web hookup miễn phí tốt nhất 2018


Đề XuấT