Bộ ảnh nhặt bàn chải và lá trên toàn thị trấn vào ngày 24 tháng 5 ở Thác Seneca

Sẽ có một hoạt động đón lá và chổi trên toàn Thị trấn ở Thác Seneca trong một ngày duy nhất vào Thứ Hai, ngày 24 tháng 5 năm 2021.Lá và Bàn chải phải ở ven đường vào cuối ngày Chủ nhật, ngày 23 tháng Năm. Mỗi con phố sẽ chỉ có một lượt đi vào Thứ Hai, ngày 24 tháng Năm. Không có chuyến trở lại sẽ được thực hiện. Mỗi hộ chỉ được một xe tải..jpg

Lá phải đựng trong túi giấy. Chúng sẽ không được nhặt trong túi nhựa hoặc chất đống dọc đường. Bàn chải nên được đặt thành từng đống nhỏ để dễ lấy, không nên để một đống lớn. Các nhánh rẽ phải có chiều dài không quá 4 feet, đường kính 12 inch và phải được đặt song song với đường.Thị trấn có bán túi lá bằng giấy tại Sở Xa lộ tại 187 Phố Ovid với giá $ 2,00 cho năm túi.

Đề XuấT