Hammondsport

Thanh thiếu niên bị buộc tội hiếp dâm, gây nguy hiểm cho quyền lợi của trẻ em, nhưng danh tính không được văn phòng cảnh sát trưởng công bố

Thanh thiếu niên bị buộc tội hiếp dâm, gây nguy hiểm cho quyền lợi của trẻ em, nhưng danh tính không được văn phòng cảnh sát trưởng công bố

Văn phòng cảnh sát trưởng hạt Steuben báo cáo việc bắt giữ một thanh niên 18 tuổi về tội hiếp dâm và gây nguy hiểm cho phúc lợi của trẻ em sau một cuộc điều tra. Các đại biểu và điều tra viên đã bắt giữ một nam thanh niên 18 tuổi sau khi ...