Môi Trường

Cuomo đề xuất những thay đổi đối với các công cụ tài chính mà NY cung cấp cho các thành phố tự quản ưu tiên công bằng môi trường

Thống đốc Andrew M. Cuomo đã công bố những thay đổi được đề xuất đối với các công cụ tài chính mà New York cung cấp cho các thành phố tự quản sẽ ưu tiên các lĩnh vực Công bằng Môi trường cho các dự án cơ sở hạ tầng nước. Những thay đổi sẽ giúp giải quyết ...