FLX HÀNG TUẦN: Dick Austin của Bella’s Sicilian Ristorante trên phố Seneca ở Geneva (podcast)

Gặp gỡ Dick Austin, đối tác sáng lập của Bella’s Sicilian Ristorante trên Phố Seneca ở Geneva. Austin đang ở trong phòng thu với Sydney Radka và Jim Sinicropi để nói về điều khiến Bella trở nên đặc biệt khi chúng ta xem trước toàn bộ ngày cuối tuần đầu tiên của tháng 8 ở Finger Lakes.Đề XuấT