Bệnh viện Đại học Upstate thu nhỏ các phòng phẫu thuật từ 35 xuống còn 13 trước khi ủy quyền vắc xin có hiệu lực

Trước tình hình mất nhân sự do nhiệm vụ tiêm vắc-xin bắt đầu từ thứ Hai, Bệnh viện Đại học Upstate ở Syracuse đã quyết định cắt giảm các phòng mổ của họ từ 35 xuống còn 13.Ưu tiên cho các ca phẫu thuật sẽ là những ca cần thiết về mặt y tế cũng như những ca phẫu thuật nhạy cảm về thời gian và chấn thương.văn phòng quận yates của người già

Các cuộc phẫu thuật tự chọn đã bị hoãn lại.
Trong một tuyên bố được đưa ra bởi Bệnh viện Đại học Upstate, họ nói rằng họ hy vọng sẽ nối lại lịch trình phẫu thuật đầy đủ càng sớm càng tốt.
Nhận các tiêu đề mới nhất được gửi đến hộp thư đến của bạn mỗi sáng? Đăng ký Morning Edition của chúng tôi để bắt đầu ngày mới của bạn.
Đề XuấT