Các đại biểu Đảng Cộng hòa Claudia Tenney và John Katko không đồng ý với nhiệm vụ đeo mặt nạ

Claudia Tenney và John Katko, đều là Dân biểu của Đảng Cộng hòa, không thích việc trẻ em sẽ bị buộc phải đeo mặt nạ trong trường học.

có đợt kiểm tra kích thích 2000 sắp tới không

Thống đốc Kathy Hochul thông báo rằng bà sẽ ủy quyền cho họ ngay sau khi nhậm chức.


Tenney cho biết hôm thứ Hai rằng đó là quyết định của cha mẹ về cách họ nên nuôi dạy con cái của họ, chứ không phải chính phủ buộc họ phải đeo mặt nạ.

chúng ta có nhận được một kiểm tra kích thích khác không

Katko đồng ý bằng cách nói rằng quyết định cần được để cho các nhà lãnh đạo địa phương trong cộng đồng.
Nhận các tiêu đề mới nhất được gửi đến hộp thư đến của bạn mỗi sáng? Đăng ký Morning Edition của chúng tôi để bắt đầu ngày mới của bạn.
Đề XuấT