Mặc dù họ đã tránh được cơn bão, các tiện ích thành phố của Auburn đã đạt đến tiềm năng tối đa trong cơn bão Fred

Do cơn bão Fred, các tiện ích thành phố của Auburn đã được kiểm tra khả năng của họ.

Thư ký Thành phố Chuck Mason cho biết các hệ thống trong khoảng thời gian đó đã hoạt động tối đa, mặc dù vẫn giữ được tương đối tốt trong thời gian mưa.


Đã có thiệt hại đối với nhà máy xử lý nước thải của Auburn và Hồ Owasco chỉ trong vòng một inch ngập lụt.


Nhận các tiêu đề mới nhất được gửi đến hộp thư đến của bạn mỗi sáng? Đăng ký Morning Edition của chúng tôi để bắt đầu ngày mới của bạn.
Đề XuấT