Cái chết đáng ngờ ở hạt Schuyler vẫn đang được điều tra

Văn phòng Biện lý Quận Schuyler đang yêu cầu sự giúp đỡ của công chúng khi họ tiếp tục cuộc điều tra kéo dài một năm.Năm ngoái, Richard Seeley được tìm thấy đã qua đời tại nhà riêng ở thị trấn Orange. Nó xảy ra vào ngày 20 tháng 8 năm 2020- và gần một năm sau- cái chết được cho là đáng ngờ vẫn bị mắc kẹt.Theo các nhà điều tra, anh ta được tìm thấy với một vết thương thủng ở ngực và phổi.
Thông tin liên quan có thể được gửi đến [email được bảo vệ] hoặc được gọi đến số 607-535-8222.Cục Điều tra Hình sự, Đơn vị Nhận dạng Pháp y, Đơn vị Tội phạm Chính và Văn phòng Biện lý Quận Schuyler của Cảnh sát Bang New York đã hỗ trợ Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Schuyler trong quá trình điều tra.


Nhận các tiêu đề mới nhất được gửi đến hộp thư đến của bạn mỗi sáng? Đăng ký Morning Edition của chúng tôi để bắt đầu ngày mới của bạn.
Đề XuấT