Tờ Sun & Record / Wayne County Mail kết thúc sản xuất

The Sun & Record / Wayne County Mail đã thông báo trong tuần này rằng nó sẽ kết thúc xuất bản, theo một thông báo được chủ sở hữu John Addyman đăng lên Facebook.kiểm tra std miễn phí los angeles

Tờ báo 143 năm tuổi đã xuất bản một ấn bản cuối cùng vào tuần trước.Addyman, một nhà báo lâu năm trong vùng, đã tiếp quản ấn phẩm từ những người chủ trước là Dave Young và Wilma Young, theo Finger Lakes Times.

Tại một thời điểm, Mặt trời che phủ Williamson; Kỷ lục, Sodus; và Wayne County Mail, Ontario và Walworth. Sau đó chúng hợp nhất và The Sun & Record / Wayne County Mail là kết quả.tôi mua kratom ở đâu

Addyman lưu ý rằng doanh thu quảng cáo, hoặc việc thiếu nó, cuối cùng đã thúc đẩy việc sáp nhập và cuối cùng là đóng cửa. Ông cũng nói rằng độ tuổi trung bình của độc giả của ông là 60, và đó là một điều đáng lo ngại.

Đề XuấT