Speno Music ở Auburn có thể có thêm thời gian để trả các khoản thuế chưa trả

Một cửa hàng âm nhạc địa phương đang tìm kiếm một thỏa thuận.Speno Music Inc., là doanh nghiệp và hoạt động trên phố Genesee kể từ khi được thành lập vào năm 1948. Điều đó có nghĩa là doanh nghiệp đã vi phạm các khoản thuế tài sản kể từ năm 2009, theo The Citizen , người đã báo cáo về vấn đề này trong tuần này.Giờ đây, Hội đồng thành phố Auburn có thể bỏ phiếu về một thỏa thuận cho phép doanh nghiệp có thêm thời gian để thanh toán 85.000 đô la nợ thuế tài sản quá hạn.

Thỏa thuận này sẽ cho phép doanh nghiệp thanh toán hết số dư của mình trong thập kỷ tới, với lãi suất 3%.Đọc thêm về thỏa thuận bằng cách truy cập The Auburn Citizen.


Đề XuấT