Hơn 100 sinh viên năm nhất của Elmira College giúp dọn dẹp Công viên Eldridge trong sự kiện phục vụ cộng đồng

Hơn một trăm sinh viên năm nhất của Elmira College đã giúp dọn dẹp trong thời gian phục vụ cộng đồng tại Công viên Eldridge.Mỗi năm một lần, trường cố gắng thực hiện một số loại sự kiện dịch vụ cộng đồng ngoài khuôn viên trường để giúp đỡ cộng đồng.Sinh viên được yêu cầu hoàn thành ít nhất 60 giờ phục vụ cộng đồng trong thời gian học tại trường.
Mục tiêu là giúp sinh viên phát triển thành người mà họ muốn trở thành và phát triển niềm tự hào về cộng đồng mà họ đang giúp đỡ.
Nhận các tiêu đề mới nhất được gửi đến hộp thư đến của bạn mỗi sáng? Đăng ký Morning Edition của chúng tôi để bắt đầu ngày mới của bạn.
Đề XuấT