Người đàn ông Geneva bị buộc tội làm giả tài liệu để nhận trợ cấp công

Các đại biểu báo cáo việc bắt giữ một cư dân Geneva sau cuộc điều tra liên quan đến các dịch vụ công cộng ở Quận Ontario.

Vào ngày 20 tháng 10, Kendrick Kemp, 30 tuổi, ở Geneva bị phát hiện đã điền sai và nộp báo cáo tìm kiếm việc làm phát triển lực lượng lao động. Đối tác của Finger Lakes (Billboard)

Các tài liệu này là một phần trong nỗ lực của Kemp để có được việc làm và cần thiết cho một số hỗ trợ công cộng.

Các đại biểu nói rằng các nhà điều tra với các tổ chức hỗ trợ công cộng có liên quan đã xác định rằng họ chưa hoàn thành.Kemp bị buộc tội cung cấp một công cụ giả để nộp hồ sơ. Khoản phí sẽ được trả lời vào một ngày sau đó.Đề XuấT