Giáo viên Trường Tiểu học Midlakes xuất bản sách dành cho trẻ em về trẻ em và đại dịch

Giáo viên trường tiểu học Midlakes Debbi Socha đã dạy 25 năm và vừa xuất bản một cuốn sách có tên Còn bao lâu nữa ?! (Thay vì Chúng ta Có Chưa?). Đó là về đại dịch.Câu chuyện kể về một cậu bé ở nhà quan sát thế giới xung quanh khi đại dịch bùng phát.Socha đã viết câu chuyện vào một đêm khi cô ấy không thể ngủ vào tháng 3 năm 2020 sau khi trường học đóng cửa. Cô ấy đã viết câu chuyện vào một cuốn sổ ghi chép trong nhà bếp của mình.
Nhà xuất bản Olympia đã xuất bản cuốn sách và Socha đã sử dụng một trong những họa sĩ minh họa của họ để đưa ra khái niệm nền đen trắng, đồng thời để những thứ quan trọng trở nên đầy màu sắc.Socha hy vọng cuốn sách của cô có thể giúp các bậc cha mẹ và trẻ em nói về sự không chắc chắn mà đại dịch đã gây ra.

Đề XuấT