‘The Empire Plate’ có Coach’s Diner ở trung tâm thành phố Waterloo (video)

Loạt video trên Facebook ‘The Empire Plate’ và người dẫn chương trình Bill Vinci đã đến thăm Coach’s Diner ở trung tâm thành phố Waterloo gần đây và mang đến cho người xem cái nhìn bên trong. Như họ nói trên Facebook, NẾU QUẠT YANKEES CỦA BẠN, CÁI NÀY LÀ DÀNH CHO BẠN. Empire Plate rất vui mừng được phát hành tập mới nhất của chúng tôi, Coach’s Diner ở Waterloo, New York. Tôi muốn cảm ơn chủ sở hữu Marty Colegrove đã mời chúng tôi giới thiệu vị trí của anh ấy. Không chỉ thức ăn tuyệt vời mà còn là một bầu không khí không giống ai. Nhân viên vui vẻ, khách hàng và một trải nghiệm tuyệt vời. Một nơi bạn sẽ muốn kiểm tra.

Xem toàn bộ tập bên dưới…Đề XuấT