Chiến dịch hàng năm cho United Way of Seneca County bắt đầu vào tuần này

United Way of Seneca County sẽ bắt đầu chiến dịch thường niên của họ trong tuần này, và nó sẽ diễn ra vào cuối năm nay.Rhonda Jasper với United Way cho biết phần lớn của nó sẽ chạy đến hết tháng 11.


Năm nay, có nhiều lựa chọn khác nhau cho các doanh nghiệp để hỗ trợ United Way, và việc cho đi ảo là một.


Nhận các tiêu đề mới nhất được gửi đến hộp thư đến của bạn mỗi sáng? Đăng ký Morning Edition của chúng tôi để bắt đầu ngày mới của bạn.
Đề XuấT